BILYARD STOLU Fest M-114 9FT

M-114 9FT

Yeni məhsul

Fest M-114 modeli ideal qiymət/keyfiyyət xüsusiyyətlərini özündə əks etdirən nümunəvibilyard
stoludur. Bu model yüksək oyun xarakteristikasına malikdir, bilyard zallarında və evde uğurla
istifadə oluna bilər.

Model: Fest M-114 9FT
Oyun növü: Rus piramidası
Otağın minimal ölçüləri, m: 5,85x4,50
Stolun ölçüsü, sm: 292x158x85
Oyun sahəsinin ölçüsü, sm: 254x127
Şarın diametri, mm: 68
Çəki, kq: 742
Material: Göyrüş

8 eyni kateqoriyada olan digər məhsullar: